صنایع آرایشی بهداشتی اژه
Skip Navigation LinksEjefam اژه فام > خانه > درباره ما > خط مشی شرکت
 

" خط مشی شرکت اژه فام"

شرکت آرایشی بهداشتی اژه فام ، پیشرو در صنعت انواع صابون های بهداشتی شفاف و غیرشفاف در راستای افزایش رضایت واعتماد مشتریان، با حفظ کرامت انسانی وتکیه بردانش وتلاش کارکنان خود، مشتری محوری را سرلوحه تفکر وتعهد خود قرار داده است وبا هدف نهادینه نمودن اصل بهبود مستمر از طریق استقرار نظام مدیریت کیفیت بر اساس ISO 9001:2008 خط مشی خود را به شرح زیر اعلام می دارد:

1-    جلب رضایت مشتریان از طریق ارتقاء سطح کیفی محصولات وایجاد ارتباط مناسب.

2-    آموزش نیروی انسانی در جهت رشد دانش علمی وفنی پرسنل وافزایش بهره وری سازمان.

3-    تحکیم جایگاه شرکت وتلاش مستمر در جهت دستیابی به بازار های جهانی .

4-    کاهش هزینه ها وضایعات تولید در راستای کاهش قیمت تمام شده محصولات.

باور ما این است که حصول نتایج مطلوب در سایه همکاری وهمدلی کلیه پرسنل میسراست، لذا انتظار می رود که پرسنل با حس مسئولیت پذیری جهت تحقق آرمان شرکت،مشارکتی فعالانه داشته باشند.از طرفی مدیریت شرکت متعهد می شود جهت ایجاد انگیزش لازم در پرسنل در راستای مشارکت وخلاقیت ، با رعایت ضوابط این نظام واستفاده از روش های نوین مدیریتی جهت بهبود مداوم ونظارت بر عملکرد این سیستم از اثربخشی وکارایی آن در جلسات بازنگری مدیریت ،اطمینان حاصل نماید.