صنایع آرایشی بهداشتی اژه
Skip Navigation LinksEjefam اژه فام > خانه > نظرسنجی
 
سن :
جنسیت :
ایمیل :
شهر :
تحصیلات :
شغل :
با کدامیک از محصولات اژه آشنایی دارید :
چه مدت از زمانی آشنایی شما با محصولات فوق می گذرد؟
از کدامیک از محصولات اژه استفاده کرده اید؟
میزان رضایت شما از ظاهر و بسته بندی محصولات اژه :
میزان رضایت شما از کیفیت و کارایی محصولات اژه :
میزان رضایت شما از حجم محصولات اژه :
میزان رضایت شما از قیمت محصولات اژه :
میزان رضایت شما از سهولت دسترسی و تهیه محصولات اژه :
آیا تا کنون محصولات اژه را به سایرین توصیه کرده اید ؟
جای چه محصولی را در محصولات اژه خالی می بینید؟
آیا در خصوص ارائه هرچه بهتر محصولات اژه پیشنهادی دارید؟