صابون کرم دار دیامیس
Skip Navigation Links
صابون کرم دار دیامیس
 

کلید داشتن پوستی زیبا، حفظ رطوبت آن است. صابون کرمدار دیامیس حاوی 10% کرم مرطوب کننده است که در حفظ رطوبت پوست نقش اساسی را ایفا می کند.
صابون کرمدار با ترکیب ویژه حاوی کرم مرطوب کننده پوست را خشک نمی کند و زیبایی پوست را احیاء می کند.