پن ترکیبی
Skip Navigation Links
پن ترکیبی
 

 

این پن، ترکیبی از پاک کننده های مختلف  بوده که به منظور افزایش اثر پاک  کنندگی

و کاهش اثر التهابی طراحی شده است.  در واقع  پن  ترکیبی اژه ترکیبی از صابون و پن

میباشد که دارای pH اسیدی و سازگار با پوست میباشد.

پن ترکیبی نسبت به صابون التهاب کمتری ایجاد نموده و نسبت به پن نیز ملایمت و نرمی

کمتری نشان میدهد و شوینده بسیار مناسب برای اناوع پوست میباشد.

پن ترکیبی اژه دارای اثر مرطوب کنندگی و نرم کنندگی خوبی میباشد و مانع از بین رفتن

چربی طبیعی پوست میشود وpH نرمال پوست را تغییر نداده و مانع از خشک شدن پوست 

میگردد. استفاده مرتب از این پن پوست را جوان و سالم نگه داشته و ازهر گونه عفونت

پوستی و جوش و التهابات پوستی جلوگیری مینماید.