صابون دی کلرومتازایلنول
Skip Navigation Links
محصول قبلی صابون دی کلرومتازایلنول محصول بعدی

جهت ضدعفونی نمودن دست وبدن


دی  کلرومتازاینول، یک ضد عفونی کننده بی ضرر و قدرتمند  می باشد. اگر در یک محیط  آلوده قرار دارید،

با استفاده از این صابون اژه، دست های خود را کاملل ضدعفونی نموده واز عملکرد آن اطمینان داشته باشید.

کارکنان بیمارستان وافرادی که در محیط کار خود دائما با  عوامل  بیماری زا  در ارتباط  هستند ،  می توانند

با  استفاده از صابون  دی کلرومتازایلنول  به  خوبی خود را  از  بیماری های عفونی  حفظ  کنند.  صابون

دی کلرومتازایلنول، شستشو کننده خوبی برای شناگران و کارکنان استخر می باشد. زیرا نه تنها از آلودگیهای

قارچی و باکتریایی منتقل شده  از محیط  استخر پیشگیری میکند، بلکه بوی ناخوشایند کلر را از بدن و لباس

شناگران میزداید. برای این منظور لازم است بعد از هر بار استفاده  از استخر بدن و لباس خود را با صابون

دی کلرومتازایلنول اژه شستشو دهید. به اینوسیله میتوانید در مقابل بسیاری از بیماری های عفونی موجود در

محیط ایمن سازید.